ObjectMachineYoM
39609Gleitschleifmaschine - VIBRA FINISH VF-10 1986