ObjectMachineYoM
40746Naprava za odvijanje traku - LARA DHP - 1600/5000 2015