ObjectMachineYoM
41754Preizkusna stiskalnica - hidravlična - LOIRE SAFE EDIM 350-150/16-14/14-12 1999
41753Preizkusna stiskalnica - hidravlična - LOIRE SAFE EDIM 650-250 1995
40748Stiskalnica - hidravlična - LOIRE SAFE EDIM-200/100 1994