ObjectMachineYoM
42013Stiskalnica za hladno vtiskanje - MILLS 1950