ObjectMachineYoM
38729Naprava za odvijanje traku - OBRU SAH/5M
38730Naprava za odvijanje traku - OBRU SAH-4M